ПРОЈЕКАТ МКРС У ВРЕДНОСТИ ОД 500.000,00 ДИНАРА

Народна библиотека «Др Милован Спасић» у Рековцу је на конкурсу  Министарства културе и информисања из области библиотечко-информационе делатности, добила средства за реализацију  пројекта  „Милован Спасић-библиотекар, педагог, академик“ у вредности 500.000,00 динара.

Културно наслеђе представља јединствену и незаменљиву вредност једног народа, краја, локалне заједнице и њене најзначајније установе јавне библиотеке. Нове технологије и промене стила и начина живота, у данашње време захтевају очување завичајности и очување онога што постоји као културно наслеђе у једној локалној установи, тј, библиотеци.

Велика је важност драгоцене улоге прикупљања и чувања завичајне библиотечке грађе. Фонд рековачке завичајне збирке често представља једини извор грађе и информација не само о књигама и ауторима локалног значаја, него пружа могућност и за опсежнија научна и друга истраживања. Баш као што је изазов за истраживање о Миловану Спасићу, вредновању његовог целокупног дела. Завичајна збирка је локални информациони центар у области културе, основа за вишеслојна истраживања историјске прошлости и садашњости завичаја, отворен према свим корисницима, од школског узраста до истраживача.

Народна библиотека  у Рековцу, која носи име по заборављеном првом Србину,доктору филозофских наука, зачетнику библиотекарства у Србији, педагогу, академику, Миловану Спасићу, жели да  сачува од заборава и да у будућности проноси његово име и дело са поносом. Ове године навршава се 111 година од смрти Милована Спасића, а његова дела из различитих области науке данас се чувају у Библиотеци Матице српске, Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, а Библиотека у Рековцу спомен на њега чуваће рељефном плочом на згради и монографском публикацијом „ Милован Спасић, библиотекар, педагог, академик“.

Пројекат се састоји из две целине од израда рељефне плоче са ликом Милована Спасића и објављивање студије „Милован Спасић, библиотекар, педагог, академик“. У пројекат су укључени еминентни стручњаци, како из области примењених уметности, тако из библиотечко-информационе.

Све активности библиотечког пројекта су резултат разговора са представницима свих интересних група које су као своју приоритетну потребу исказале за овај пројекат

Циљ пројекта је унапређење библиотечко-информационе делатности, поготову области која се односи на чување културног наслеђа и завичајности, промовисање имена и дела знамените рековачке личности који је оставио знатан траг у различитим наукама и издавачке делатности. Милован Спасић, се сматра једним од првих библиотекара.

Пројектом рековачка библиотењка жели  да запише културну прошлост  завичаја  и да се одужи на најбољи могући начин заслужном суграђанину и да генерацијама које долазе  прикаже значај Милована Спасића и заслугe у културној историји Србије.

„Чување лика и дела, др Милована Спасића припада заједници, из које је потекао, у којој је рођен, одрастао, завршио основну школу, где се од обичног калфе винуо у доктора филозофских наука у иностранству. Стога је обавеза Библиотеке и њених запослених сада, али и у будућности, да усмере своје механизме и пажњу ка истинским вредностима људи који потичу из завичаја, а у наслеђе су оставили дела која се не смеју заборавити“, наглашава Биљана Томић, директорка рековачке библиотеке.