PENJANJE UZ LESTVICU ČITANJA

Najednostavniji način da budemo sigurni da obrazujemo pismenu decu je da ih naučimo da čitaju ali i da je čitanje aktivnost koja donosi zadovoljstvo. A to znači, najprostije, nalaženje knjiga u kojima uživaju, omogućavanje pristupa tim knjigama, i prostor da iste čitaju. Potrebno je da naša deca počnju da se penju uz lestvicu čitanja: ono što im donosi zadovoljstvo će ih pomerati ka gore, u pismenost. 

Ovo je prvi put da se dete sa njom susreće. Nemojte obeshrabrivati decu od čitanja zato što imate osećaj da čitate pogrešnu stvar. Fikcija koju ne volite je put ka drugim knjigama koje biste možda voleli.

Pismenost je bitnija nego ikada, u svetu poruka i emaliova, svetu pisane informacije. Potrebno je da čitamo i pišemo, potrebni su nam svetski građani koji mogu da čitaju sa lakoćom, da razumeju ono što čitaju, razumeju nijanse i učine sebe razumljivim.

Biblioteke su kapije budućnosti. Zato je šteta što širom sveta lokalne vlasti koriste priliku i zatvaraju biblioteke kako bi na lak način uštedeli novac. Ne shvataju da tako kradu od budućnosti, da tako zatvaraju kapiju koja bi trebala biti otvorena.

 U Područnom odeljenju u Dragovu danas smo učili mališane PU „Miloje Milojević,“ da se penju uz lestvicu čitanja.