Kontakt

„Dr Milovan Spasić“

Kralja Petra Prvog broj 56

35 260 Rekovac

email: biblioteka.rekovac@open.telekom.rs

PIB:101284336

Matični broj:07115482

Žiro račun: 840-235664-72

Telefon/faks: 035/84 11 152

Biljana Tomić

Direktor

telefon/faks: 035/84 11 152

e-mail: biblioteka.rekovac@open.telekom.rs

e-mail: tomic.bilja@gmail.com

Verica Arežina

viši knjižnjičar

Telefon: 035 /84 11 152

e-mail: verica.arezina65@gmail.com

Biljana Petrović

diplomirani bibliotekar

Telefon: 035/ 84 11 152

e-mail: petrovicbilja@gmail.com

Miroslav Simić

ekonomista

Telefon: 035/ 84 11 152

e-mail: biblioteka.rekovac@open.telekom.rs

 

Gordana Damnjanović

administrativni radnik

telefon: 035/ 84 11 152