PODRUČNO ODELJENJE U BELUŠIĆU

Područno odeljenje u Belušiću nalazi se u prostorijama OŠ „ Dušan Popović“. Rad ovog odeljenja bavi se čitalačkim potrebama dece do 15 godina, kao i korisnika raznih struktura.

Postojeći fond je zasnovan na školskoj i edukativnoj građi, beletristici i naučno-popularnoj literaturi. Iako se Biblioteka nalazi u okviru škole, struktura korisnika je veoma različita. Bibliotečke usluge su pružane penzinerima, radnicima, prosvetnom osoblju, ali najviše učenicima osnovnih škola.

S obzirom da se Biblioteka u područnom odeljenju u Belušiću nalazi u okviru škole postala je nerazdvojni deo u obrazovanju i vaspitavanju korisnika osnovno školskog uzrasta. Smatramo da javna biblioteka u okviru škole jača našu ulogu. U takvom ambijentu naš bibliotekar je ostvario prirodnu komunikaciju sa učenicima, podsticao na kreativnost učenika, uticao na stvaranje čitalačkih navika.

U ovakvoj biblioteci deca su najaktivniji korisnici svih usluga jer smatramo da je kvalitetan rad sa decom veoma važan. Deca kao naša budućnost zaslužuju najbolje.

Najmlađima se u biblioteci pruža širok izbor građe i aktivnosti, tu oni dobijaju podršku dok uče da čitaju, prisustvuju programima koji promovišu knjigu i drugu vrstu građe u skladu sa njihovim potrebama – ukratko, sve je usmereno na to da deca od malih nogu koriste biblioteku.

Mislimo da se na taj način najbolje radi na ostvarivanju opštih interesa u bibliotečkoj delatnosti i u kulturi u širem smislu.