ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У БЕЛУШИЋУ

Подручно одељење у Белушићу налази се у просторијама ОШ „ Душан Поповић“. Рад овог одељења бави се читалачким потребама деце до 15 година, као и корисника разних структура.

Постојећи фонд је заснован на школској и едукативној грађи, белетристици и научно-популарној литератури. Иако се Библиотека налази у оквиру школе, структура корисника је веома различита. Библиотечке услуге су пружане пензинерима, радницима, просветном особљу, али највише ученицима основних школа.

С обзиром да се Библиотека у подручном одељењу у Белушићу налази у оквиру школе постала је нераздвојни део у образовању и васпитавању корисника основно школског узраста. Сматрамо да јавна библиотека у оквиру школе јача нашу улогу. У таквом амбијенту наш библиотекар је остварио природну комуникацију са ученицима, подстицао на креативност ученика, утицао на стварање читалачких навика.

У оваквој библиотеци деца су најактивнији корисници свих услуга јер сматрамо да је квалитетан рад са децом веома важан. Деца као наша будућност заслужују најбоље.

Најмлађима се у библиотеци пружа широк избор грађе и активности, ту они добијају подршку док уче да читају, присуствују програмима који промовишу књигу и другу врсту грађе у складу са њиховим потребама – укратко, све је усмерено на то да деца од малих ногу користе библиотеку.

Мислимо да се на тај начин најбоље ради на остваривању општих интереса у библиотечкој делатности и у култури у ширем смислу.