PODRUČNO ODELJENJE U DRAGOVU

Područno odeljenje u Dragovu nalazi se u spomen kući Dušana Popovića koji je bio marksist i mislilac, teoretičar i publicista. Postojeći fond je uglavnom školske građe i beletristike. Bibliotečke usluge se najviše pružaju deci predškolskog i osnovno školskog uzrasta. Spomen biblioteka bila je mesto kulturnih događaja i programskih zbivanja koja su okupljala i edukovala seosko stanovništvo. Svojim estetskim izgledom, opremljenošću i sadržajem rada predstavlja mali, pravi dom kulture u malom. Celokupni kulturno-zabavni život negovao se u Biblioteci.

Organizuju se razna takmičenja, likovne izložbe, spremaju se razni prigodni programi (Dan biblioteke, Dan žena, Sveti Sava, Dečiji dan knjige…..).

U ovakvoj biblioteci deca su najaktivniji korisnici svih usluga jer smatramo da je kvalitetan rad sa decom veoma važan. Deca kao naša budućnost zaslužuju najbolje.

Najmlađima se u biblioteci pruža širok izbor građe i aktivnosti, tu oni dobijaju podršku dok uče da čitaju, prisustvuju programima koji promovišu knjigu i drugu vrstu građe u skladu sa njihovim potrebama – ukratko, sve je usmereno na to da deca od malih nogu koriste biblioteku.

Mislimo da se na taj način najbolje radi na ostvarivanju opštih interesa u bibliotečkoj delatnosti i u kulturi u širem smislu.

Bibliotekar je uvek inicijator kulturnih i školskih događanja, pa Biblioteka na taj način afirmiše i školu i rad isturenih odeljenja u njima.