ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У ДРАГОВУ

Подручно одељење у Драгову налази се у спомен кући Душана Поповића који је био марксист и мислилац, теоретичар и публициста. Постојећи фонд је углавном школске грађе и белетристике. Библиотечке услуге се највише пружају деци предшколског и основно школског узраста. Спомен библиотека била је место културних догађаја и програмских збивања која су окупљала и едуковала сеоско становништво. Својим естетским изгледом, опремљеношћу и садржајем рада представља мали, прави дом културе у малом. Целокупни културно-забавни живот неговао се у Библиотеци.

Организују се разна такмичења, ликовне изложбе, спремају се разни пригодни програми (Дан библиотеке, Дан жена, Свети Сава, Дечији дан књиге…..).

У оваквој библиотеци деца су најактивнији корисници свих услуга јер сматрамо да је квалитетан рад са децом веома важан. Деца као наша будућност заслужују најбоље.

Најмлађима се у библиотеци пружа широк избор грађе и активности, ту они добијају подршку док уче да читају, присуствују програмима који промовишу књигу и другу врсту грађе у складу са њиховим потребама – укратко, све је усмерено на то да деца од малих ногу користе библиотеку.

Мислимо да се на тај начин најбоље ради на остваривању општих интереса у библиотечкој делатности и у култури у ширем смислу.

Библиотекар је увек иницијатор културних и школских догађања, па Библиотека на тај начин афирмише и школу и рад истурених одељења у њима.