Biblioteka danas

Biblioteka se nalazi u centru Rekovca u posebnoj zgradi. U njenom prizemnom delu je Dečije odeljenje i Galerija. Na spratu je Odeljenje za rad sa odraslim korisnicima sa čitaonicom i zavičajnom zbirkom, kao i dve administartivne prostorije. Magacinski depo je u podrumskom delu zgrade.

biblioteka danasU prizemnom delu je Pozajmno odeljenje za decu (70 kvadrata) i galerijski prostor (80 kvadrata) . Na spratu Biblioteke na oko 80 kvadrata se nalazi Pozajmno odeljenje za rad sa odraslim korisnicima sa čitaonicom od 20 čitalačkih mesta, lisni alfabetski katalog i katalog po naslov u za dečiju knjigu, zavičajna zbirka, radni prostor gde se vrši stručna obrada . Radni prostor zauzima oko 30 kvadrata. U podrumskom delu zgrade se nalazi magacinski prostor ( 70 kvadrata) gde je smešten depo za odlaganje neaktuelne građe i tu se odlaže neaktuelna literatura.

biblioteka danasDanas Biblioteka svoj rad ostvaruje preko sledećih odeljenja: Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike sa čitaonicom i Zavičajnom zbirkom, Pozajmno odeljenje za decu do 14 godina, Služba za obavljanje adminstrativnih poslova i Područna odeljenja u Belušiću i Dragovu. U Ustanovi je zaposleno 6 radnika. Bibliotečke poslove u Biblioteci obavljaju tri radnika, dva sa visokom stručnom spremom i odgovarajućim bibliotečkim zvanjima i jedan sa višom spremom.

U mogućnosti je da svojim korisnicima stavi na raspolaganje raznovrstan fond dečje knjige, značajnu stručnu literaturu, referensnu zbirku, popularnu beletristiku, klasičnu literaturu, a istraživačima fond zavičajne građe.

biblioteka danasU radu se primenjuju dostignuća savremene bibliotečke prakse, standardi , normativi i pravila, ali se i značajna pažnja posvećuje negovanju profesionalnog odnosa prema korisnicima (Kodeks bibliotekara). Ukupan knjižni fond iznosi 34.989 jedinica. Biblioteka je 2014. godine sa ograncima u Belušiću i Dragovu imala 400 članova. U strukturi članstva preovlađuju mladi – oko 70% su učenici osnovnih i srednjih škola i studenti.

Biblioteka je punopravna članica Virtuelne biblioteke Srbije (VBS) i korisnik programa COBISS od 2008. godine. Uključena je u bibliotečko-informacioni sistem Srbije, COBISS/3 radi se stručna obrada knjiga i elektronska pozajmica.

biblioteka danasBiblioteka i po sadržaju i po obimu ima razvijenu delatnost na planu organizovanja kulturnih programa. Pored stalne težnje da se unapređuju bibliotečke usluge i proširuje krug korisnika, Biblioteka čini pokušaje i uspeva u tome, da se nametne i kao centar lokalne zajednice, kao svojevrsno informaciono središte. Biblioteka je pruža i druge usluge u cilju sprovođenja kulturno-obrazovnih programa, popularisanje knjige i čitanja, organizovanje izložbi, književnih priredbi i predavanja za stanovništvo bez obzira na stepen obrazovanja, profesiju i starosno doba.