Библиотека данас

Библиотека се налази у центру Рековца у посебној згради. У њеном приземном делу је Дечије одељење и Галерија. На спрату је Одељење за рад са одраслим корисницима са читаоницом и завичајном збирком, као и две администартивне просторије. Магацински депо је у подрумском делу зграде.

biblioteka danasУ приземном делу је Позајмно одељење за децу (70 квадрата) и галеријски простор (80 квадрата) . На спрату Библиотеке на око 80 квадрата се налази Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима са читаоницом од 20 читалачких места, лисни алфабетски каталог и каталог по наслов у за дечију књигу, завичајна збирка, радни простор где се врши стручна обрада . Радни простор заузима око 30 квадрата. У подрумском делу зграде се налази магацински простор ( 70 квадрата) где је смештен депо за одлагање неактуелне грађе и ту се одлаже неактуелна литература.

biblioteka danasДанас Библиотека свој рад остварује преко следећих одељења: Позајмно одељење за одрасле кориснике са читаоницом и Завичајном збирком, Позајмно одељење за децу до 14 година, Служба за обављање админстративних послова и Подручна одељења у Белушићу и Драгову. У Установи је запослено 6 радника. Библиотечке послове у Библиотеци обављају три радника, два са високом стручном спремом и одговарајућим библиотечким звањима и један са вишом спремом.

У могућности је да својим корисницима стави на располагање разноврстан фонд дечје књиге, значајну стручну литературу, референсну збирку, популарну белетристику, класичну литературу, а истраживачима фонд завичајне грађе.

biblioteka danasУ раду се примењују достигнућа савремене библиотечке праксе, стандарди , нормативи и правила, али се и значајна пажња посвећује неговању професионалног односа према корисницима (Кодекс библиотекара). Укупан књижни фонд износи 34.989 јединица. Библиотека је 2014. године са огранцима у Белушићу и Драгову имала 400 чланова. У структури чланства преовлађују млади – око 70% су ученици основних и средњих школа и студенти.

Библиотека је пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма ЦОБИСС од 2008. године. Укључена је у библиотечко-информациони систем Србије, ЦОБИСС/3 ради се стручна обрада књига и електронска позајмица.

biblioteka danasБиблиотека и по садржају и по обиму има развијену делатност на плану организовања културних програма. Поред сталне тежње да се унапређују библиотечке услуге и проширује круг корисника, Библиотека чини покушаје и успева у томе, да се наметне и као центар локалне заједнице, као својеврсно информационо средиште. Библиотека је пружа и друге услуге у циљу спровођења културно-образовних програма, популарисање књиге и читања, организовање изложби, књижевних приредби и предавања за становништво без обзира на степен образовања, професију и старосно доба.