Међубиблиотечка позајмица

Међубиблиотечка позајмица је услуга којом се из других библиотека прибавља библиотечка грађа коју не поседује Библиотека а кориснику је потребна за израду стручних, научних радова, семинара. Услуге међубиблиотечке позајмице могу користити сви чланови Библиотеке. Књиге се позајмљују на рок од 15 дана и позајмљена грађа се користи у Читаоници. Библиотечка грађа из фонда старе и ретке књиге, завичајног фонда, из референсне збирке (енциклопедије, речници, лексикони…) као и новине и часописи, не могу се користити за међубиблиотечку позајмицу. Корисници који желе позајмити књигу из других библиотека, могу је наручити лично, електронском поштом, телефоном, факсом. Услуге међубиблиотечке позајмице наплаћују се према стварним трошковима доставе књига приликом враћања позајмљене књиге.

Упутство

Проверити да ли потребну књигу у свом фонду има Библиотека у Рековцу. Уколико је не поседује, треба извршити претрагу Централног електронског каталога и сагледати у којим библиотекама Србије она постоји. Након тога, попунити Захтев за међубиблиотечку позајмицу подацима о књизи која се позајмљује. Истовремено треба попунити и одељак о кориснику. Попуњени захтев за позајмицу може се одштампати и донети у Библиотеку, али се може и директно проследити електронском поштом([email protected]) Одељењу за одрасле кориснике Библиотеке које је задужено за обављање међубиблиотечке позајмице. О приспећу књиге из позајмице корисник ће бити благовремено обавештен телефоном или електонском поштом.

Народна библиотека

„ Др Милован Спасић“

Краља Петра И бр. 56

35260 Рековац

Е-маил: [email protected]

Подаци о кориснику