Управа

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са Законом о библиотечкој делатности и са другом законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.
biblioteka danas

Биљана Томић, професор опште књижевности и теорије књижевности

директор

035 84 11 152, [email protected]