Ценовник услуга

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу

за кориснике узраста до 14 350 дин.
за одрасле кориснике , студенти, ученици сдредњих школа 400 дин.
Пензионери 300 дин.
Сеоски огранци ( Белушић и Драгово ) 100 дин.
Индивидуална чланарина на шестомесечном нивоу 350 дин.
Месечно учлањење 150 дин.
Дневна чланарина 100 дин.
Организоване групе (10 и више особа) 150 дин.
Бесплатан упис:
предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа, треће дете,
запослени у библиотеци и чланови њихових породица,
пензионери,
Чланови Удружења ратних војних инвалида, параплегичара, оболелих од мултипле склерозе, Црвеног крста…
Донатори и чланови Управног и Надзорног одбора
.

Колективна чланарина
(право на колективну чланарину имају групе од најмање 20 одраслих или
деце до 14 година, који се уписују преко предузећа, установа,
школа или другог правног лица).

за кориснике узраста до 14 300 дин.
за одрасле кориснике 300 дин.

Чланарина за породично учлањење

Право на породично учлањење имају чланови уже породице – родитељи и деца, 4 учлањења 650 дин.

 

Остале услуге

Израда изгубљене чланске карте 50 дин.
Штампање (1 страница, само текст) 5 дин.
Штампање (1 страница, текст са сликом) 10 дин.
Штампање ( 1 страница, у боји) 40 дин.
Фотокопирање (формат А4, једнострано) 5 дин.
Фотокопирање (формат А4, двострано) – по копији 3 дин.
Фотокопирање (формат А3) – по копији 8 дин.
Скенирање материјала из фонда Библиотеке 10 дин.
ОШТЕЋЕНА ИЛИ ИЗГУБЉЕНА КЊИГА
– Надокнађује се истом књигом
– Цена изгубљене књиге