Cenovnik usluga

Individualna članarina na godišnjem nivou

za korisnike uzrasta do 14 350 din.
za odrasle korisnike , studenti, učenici sdrednjih škola 400 din.
Penzioneri 300 din.
Seoski ogranci ( Belušić i Dragovo ) 100 din.
Individualna članarina na šestomesečnom nivou 350 din.
Mesečno učlanjenje 150 din.
Dnevna članarina 100 din.
Organizovane grupe (10 i više osoba) 150 din.
Besplatan upis:
predškolski uzrast, učenici 1. razreda osnovnih škola, treće dete,
zaposleni u biblioteci i članovi njihovih porodica,
penzioneri,
Članovi Udruženja ratnih vojnih invalida, paraplegičara, obolelih od multiple skleroze, Crvenog krsta…
Donatori i članovi Upravnog i Nadzornog odbora
.

Kolektivna članarina
(pravo na kolektivnu članarinu imaju grupe od najmanje 20 odraslih ili
dece do 14 godina, koji se upisuju preko preduzeća, ustanova,
škola ili drugog pravnog lica).

za korisnike uzrasta do 14 300 din.
za odrasle korisnike 300 din.

Članarina za porodično učlanjenje

Pravo na porodično učlanjenje imaju članovi uže porodice – roditelji i deca, 4 učlanjenja 650 din.

 

Ostale usluge

Izrada izgubljene članske karte 50 din.
Štampanje (1 stranica, samo tekst) 5 din.
Štampanje (1 stranica, tekst sa slikom) 10 din.
Štampanje ( 1 stranica, u boji) 40 din.
Fotokopiranje (format A4, jednostrano) 5 din.
Fotokopiranje (format A4, dvostrano) – po kopiji 3 din.
Fotokopiranje (format A3) – po kopiji 8 din.
Skeniranje materijala iz fonda Biblioteke 10 din.
OŠTEĆENA ILI IZGUBLJENA KNJIGA
– Nadoknađuje se istom knjigom
– Cena izgubljene knjige